گروه تولیدی صنعتی سیوا پروفیل با تجربه ای نزدیک به یک دهه مدیران خود در تولید انواع پروفیل های آلومینیومی فعالیت خود را در شهرک صنعتی شماره ۳ اراک (خیرآباد) آغاز نموده . این گروه تولیدی هم اکنون توانایی تولید سالانه ۱۵۰۰ تن پروفیل آلومینیومی را دارا می باشد که در برنامه توسعه خود تولید سالانه ۳۰۰۰ تن را قرار داده است . این گروه تولیدی با تکیه بر دانش و تجربه مدیران خود و همچنین استفاده از تجهیزات و مواد اولیه مرغوب شامل بیلت استاندارد و رنگ پودری درجه ۱ توانسته در مدت زمانی کوتاه با رقبای خود در زمینه تولید پروفیل آلومینیوم رقابت تنگاتنگی در راستای کیفیت و خدمات به مشتری داشته باشد . نگرش مشتری مداری حاکم بر فعالیت های گروه از همان ابتدای راه موجب شده است تا رضایت مشتریان ، بهبود کیفیت محصولات و نو آوری مستمر جزو مهمترین اصول و ارزش های فعالیت این گروه باشد . ضمنا رضایت و خوشنودی مشتری از اولویت های برنامه ریزی شده این گروه می باشد و برای رسیدن به آن از هیچ کوششی دریغ نمی نماید .
نام اشخص

سمت در شرکت

از آنجایی که طنیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کبسته به متن می‌شد آنهفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

نام شخص

سمت در شرکت

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

about_us_3

نام شخص

سمت در شرکت

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

about_us_3

نام شخص

سمت در شرکت

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

about_us_3

نام شخص

سمت در شرکت

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

about_us_3

نام شخص

سمت در شرکت

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

about_us_3

نام شخص

سمت در شرکت

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

about_us_3

نام شخص

سمت در شرکت

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.