بیشترین کاربرد مواد اولیه در تولید پروفیل مربوط به آلومینیوم است. پروفیل آلومینیوم به دلیل وزن سبک ، انعطاف پذیری بالا، مقاومت در برابر خوردگی، دارا بودن خاصیت تبادل دمایی  و ... محبوبیت ویژه ای در مقابل دیگر پروفیل ها دارد. پروفیل های آلومینیومی دارای طول مقطع متغیر، سطح معین و اوزان متفاوت هستند و در بازار به صورت صنعتی، ساختمانی و اختصاصی عرضه میشوند.بیشترین کاربرد مواد اولیه در تولید پروفیل مربوط به آلومینیوم است. پروفیل آلومینیوم به دلیل وزن سبک ، انعطاف پذیری بالا، مقاومت در برابر خوردگی، دارا بودن خاصیت تبادل دمایی  و ... محبوبیت ویژه ای در مقابل دیگر پروفیل ها دارد. پروفیل های آلومینیومی دارای طول مقطع متغیر، سطح معین و اوزان متفاوت هستند و در بازار به صورت صنعتی، ساختمانی و اختصاصی عرضه میشوند.
سیوا پروفیل عرضه کننده پروفیل های آلومینیومی درب های اتوماتیک